Afgestudeerd raadslid Eric Knibbe pleit voor burgerberaad

Afgestudeerd raadslid Eric Knibbe pleit voor burgerberaad

Eric Knibbe is een bezig baasje: hij heeft een baan, een gezin, speelt in een band en is fractievoorzitter van het CDA in de Landsmeerse gemeenteraad. En intussen studeerde hij ook nog bestuurskunde aan de VU.

Maar dat laatste is nu afgerond. De studie is voltooid met het schrijven van een masterscriptie. Daarbij maakte Eric gebruik van ervaringen die hij opdeed in het traject waarin wordt bepaald welke bestuurlijke toekomst Landsmeer tegemoet gaat. Hoe verliep tot nu toe de burgerparticipatie en hoe zou deze de komende tijd verder moeten worden vormgegeven?

Dat leek ons een interessante vraag. Deze was onderwerp van gesprek op een passende locatie: de raadszaal. Het leverde een video van een klein halfuur op.