Home / Over de LOL

Missie

De LOL brengt nieuws, achtergrondbeschouwingen en berichten over de gemeente Landsmeer en de nabije omgeving bij zoveel mogelijk inwoners via radio, televisie, het web, de sociale media en een kabelkrant. De LOL hanteert de code van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en is dus waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en werkt met open vizier. Tevens wil de LOL een kweekplaats zijn voor talent en een podium bieden aan personen die programma’s willen maken of daaraan willen bijdragen.

Stichtingsraad

De Stichtingsraad vormt het bestuur van de Lokale Omroep Landsmeer en kiest uit zijn midden een Dagelijks Bestuur.

Naam Namens
Riky Buskens Vrouwen van Nu
Joke Grevenstuk Statushouders
Fup Hulst Kunstenaarsvereniging
Anne Kaal Jongeren Landsmeer
Henk van Maren Seniorenraad
Henk Mulder FNV
Johan Plemp Jumbo Landsmeer
Lidy Ridder IVN Twiske
Don Rotteveel Toneelgezelschap Spektakel
Marina Stil Dorpshuis
Bert van Vuren Gymnastiekvereniging Wilskracht
Ide van der Wijk Oecomenisch Beraad
Marcel Molle Dagelijks bestuur
Alexander Lodewijk Dagelijks bestuur
Adrie van Erp Dagelijks Bestuur
Gert Huizinga Dagelijks Bestuur
Henk Wals Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Lokale Omroep Landsmeer bestaat uit:

Redactie

 • Ferdinand van Veen (voorzitter)
 • Ronnie Brilman
 • Adrie van Erp
 • Bert van Bragt
 • Ron Heerings
 • Gert Huizinga
 • Jan Kok
 • Katinka Waaijer
 • Henk Wals
 • Titia Wittenberg

Radio – TV frequenties

LOL Radio – Vrije Ether FM 105.7 Mhz
Radio vrije ether: DAB+ kanaal 11A – FM 105.7
Radio – Kabel – KPN: Kanaal 1197 | Ziggo Kanaal 920
TV – KPN: Kanaal 1497 | Ziggo Kanaal 45

Programmaraad

Coördinator Radio Bert van Bragt

Website en social media

Sociale media kanalen

De Lokale Omroep Landsmeer is op diverse sociale media kanalen te vinden.

Klachtenprocedure

 • Klachten kunnen alleen als klacht worden beschouwd als deze schriftelijk worden ingediend. Dat kan via e-mail of via een formele brief. De indiener van de klacht geeft in de e-mail of brief helder aan waaruit de onvrede bestaat.
 • Klachten kunnen worden ingediend ter attentie van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur via [email protected] of het postbusadres van de LOL.
 • Aan het feitelijk indienen van de klacht worden verder geen vormvereisten gesteld. Alle klachten worden in behandeling genomen, mits deze schriftelijk zijn ingediend.
 • Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Na ontvangst van de klacht bekijkt de voorzitter van het DB of deze duidelijk is. Vervolgens wordt een “eigenaar” toegewezen. De “eigenaar” zal de klacht onderzoeken en eventuele preventieve en correctieve acties uitvoeren en/of coördineren.
 • De LOL streeft ernaar om de klacht binnen een week af te handelen. Bij urgente klachten – bijvoorbeeld over verkeerde en schadelijke informatie in een nieuwsbericht – streeft de LOL naar afhandeling binnen 24 uur.
 • De afhandeling van de klacht zal bij de indiener schriftelijk worden bevestigd.
 • Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Stichtingsraad van de LOL.

Nieuws melden

Heb je nieuws of een mededeling? Een aankondiging voor de evenementen kalender? Of een idee voor een radio- of tv item? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar [email protected]