Terugblik op het wegsturen van raadslid André La Fontaine

Terugblik op het wegsturen van raadslid André La Fontaine

Donderdagavond 16 mei kwam de gemeenteraad voor een commissievergadering voor het eerst weer bij elkaar na het wegsturen van André La Fontaine (Positief Landsmeer) op basis van artikel 26 lid 3 uit de raadsvergadering van donderdag 25 april 2024. Het voorstel tot verwijdering werd met een ruime raadsmeerderheid 12 – 2 aangenomen.

Het weer bij elkaar komen van de politici was voor de Lokale Omroep Landsmeer een uitgelezen mogelijkheid om met alle fractievoorzitters even terug te blikken op dat moment. Te beginnen met het bewuste verwijderingsmoment en aansluitend de vraag aan André La Fontaine hoe hij terugkijkt op dat moment. 

Vervolgens was het idee om alle fractievoorzitters de vraag voor te leggen wat voor hen de reden/motivatie was om wel of niet met het voorstel in te stemmen.

Ine van Brenk (Lijst van Brenk) en Axel Damme (LoLa) gaven gehoor aan dat idee. 

Mandy Elfferich (D’66), Anneriek Verhoef (VVD), Maartje Greunsven (GroenLinks) en Eric Knibbe (CDA) kwamen met een gezamenlijk statement. Dat statement spraken ze niet zelf voor de camera uit, maar daar hadden ze Axel Damme bereid toe gevonden.

Debby Mulder-Damme (Dorpsbelang) was niet aanwezig en Mark Jan Prins (PvdA) nam op het bewuste verwijderingsmoment geen deel aan de raadsvergadering.