Raad van State verklaart beroep ongegrond, Breekoever fase 3 kan door

Raad van State verklaart beroep ongegrond, Breekoever fase 3 kan door

De Raad van State heeft de beroepen van een aantal omwonenden tegen het plan voor achttien nieuwe woningen aan de oevers van De Breek ongegrond verklaard. Het gaat om woningbouw op stukje grond ten noorden van de straten Optimist en Regenboog en ten noordwesten van de Kerkstraat. Op dit moment is daar een groenstrook met een speelgelegenheid.

In de commissievergadering van 12 juli maakte een verheugde wethouder Niels Bonenkamp melding van het nieuws.

De gemeenteraad besloot op 17 januari 2022 het bestemmingsplan ‘Breekoever Fase 3 (noordblok)’ vast te stellen. Hiertegen werd door het Comité Mooi aan de Breek en enkele omwoners bezwaar ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hun bezwaar gold de uitbreiding van tien naar achttien woningen en in de hun ogen onaanvaardbare toename van de parkeerdruk. Verder vreesden de indieners onaanvaardbare toename van het verkeer in de Kerkstraat, onaanvaardbare invloed op de lichtinval in hun woningen en het verdwijnen van hun uitzicht.

Ook maakten ze bezwaar tegen het verdwijnen van de groenstrook waar hun kinderen spelen.

De Raad van State verwierp al de bezwaren. Uitbreiding van het aantal woningen van tien naar achttien vond men gezien de woningbehoefte in Landsmeer gerechtvaardigd. Het plan zal volgens de Raad niet leiden tot onevenredige parkeeroverlast. Ook heeft de gemeenteraad voldoende gemotiveerd dat er geen onaanvaardbare verkeerssituatie zal ontstaan.

Wat het verdwijnen van de groenstrook betreft, wijst de Raad van State erop dat de strook ook in eerdere bestemmingsplannen ook al voor woningbouw bestemd was. Bovendien is het sportpark slechts op korte afstand.

Verder constateert de Raad van State dat er nauwelijks schaduwhinder zal zijn. En recht op vrij uitzicht bestaat niet, aldus de uitspraak.

Met de uitspraak is de weg vrij om achttien nieuwe woningen in Landsmeer te realiseren, waaronder een aantal seniorenwoningen.

De gemeente hoeft ook geen proceskosten te vergoeden.