Zorgboerderij en natuurbeschermers: idealen zitten elkaar in de weg

Zorgboerderij en natuurbeschermers: idealen zitten elkaar in de weg

Soms kunnen mooie idealen voor een betere wereld elkaar in de weg zitten. Bijvoorbeeld als het om het welzijn van mensen en dieren gaat.

Zorgboerderij De Marsen werkt met zogenaamde ‘hulpboeren’: verstandelijk beperkte jongeren die onder begeleiding dagelijks op de boerderij werken. De zorgboerderij wil op het boerderijterrein nu woonruimte creëren om de hulpboeren ook ’s nachts op de boerderij te laten verblijven. Sommigen lopen al tegen de dertig, hebben zich gehecht aan de boerderij en voor hen is het belangrijk om op eigen benen te staan. Er staan twintig mensen op de wachtlijst.

Tegen deze plannen heeft de Stichting Hart voor het Twiske nu bezwaar gemaakt bij de gemeente Landsmeer bij monde van José Berkhof, de secretaris van stichting. Volgens haar zijn nachtelijke verblijven in het Twiske fnuikend voor de diersoorten die daar voorkomen. Het Twiske is tenslotte een beschermd Natura2000-gebied. Al eerder maakte Hart voor het Twiske bezwaar tegen festivals die zo nu en dan in het natuur- en recreatiegebied gehouden worden. Ook andere recreatieve bestemmingen, zoals een camping bij Twiskehaven, zijn voor Hart voor het Twiske uit den boze.

De bezwaren strekken zich nu ook uit tot het soort niet-recreatieve bewoning dat de Zorgboerderij voorstaat.

Niet alle natuurbeschermers zitten wat dit betreft op één lijn. IVN natuureductie afdeling Twiske liet desgevraagd weten dat wat hen betreft geen bezwaren kleven aan het realiseren van de zorgappartementen. Het zijn immers geen recreatieve overnachtingen, waar de IVN-ers wél op tegen zijn. Voor wat betreft de plannen van de zorgboerderij verwachten de IVN-experts geen schadelijke effecten voor de natuur.

In het LOL-radioprogramma WeekUp lichten Wouter Joop, beheerder van de boerderij en José Berkhof van de Stichting Hart voor het Twiske hun standpunten toe.