Wijziging leges voor het aanvragen van een ontheffing inrijverbod

Vanaf 1 januari 2021 zijn de kosteloze ontheffingen komen te vervallen. Dit betekent dat inwoners en bedrijven in de gemeente Landsmeer en mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner ook leges verschuldigd zijn voor het aanvragen van een ontheffing inrijverbod. De kosten bedragen € 10,- per aanvraag. Een aanvraag kan digitaal ingediend worden.Vanaf 1 januari 2021 zijn de kosteloze ontheffingen komen te vervallen. Dit betekent dat inwoners en bedrijven in de gemeente Landsmeer en mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner ook leges verschuldigd zijn voor het aanvragen van een ontheffing inrijverbod. De kosten bedragen € 10,- per aanvraag. Een aanvraag kan digitaal ingediend worden.