Wethouder Jacobien van Boeijen over de coalitiebreuk

Wethouder Jacobien van Boeijen over de coalitiebreuk

In het radioprogramma Week-up van de LOL sprak politiek verslaggever Ferdinand van Veen met Jacobien van Boeijen, die namens GroenLinks deel uitmaakt van het college van Burgemeester en Wethouders.

Haar partij GroenLinks stapte samen met het CDA uit de coalitie, met achterlating van de lokale partijen Lokaal Landsmeer en Positief Landsmeer.

Het CDA en GroenLinks dienden een motie van wantrouwen in die leidde tot het aftreden van Lokaal Landsmeer-wethouder Marion Breij.

Een bijproduct was de scheuring, die optrad in GroenLinks. Ine van Brenk stapte niet alleen uit de fractie, maar – na dertig jaar lidmaatschap – ook uit de partij.

Concrete aanleiding was volgens haar een mail van Jacobien van Boeijen, die ze in de ochtend van de 22e ontving en waarin Van Boeijen liet weten dat er naar haar verwachting geen motie van wantrouwen zou komen. Dat gebeurde dus wel, waardoor Van Brenk zich volledig op het verkeerde been gezet voelde. “Wij wilden een week schorsing, om te kijken wat er gebeuren moest, want wij hebben ook tegen Marion gezegd: zo is het niet langer houdbaar. En nu gebeurt er heel wat anders.”

Van Brenk: “Ik ben hier raadslid geworden, omdat Jacobien van Boeijen graag wethouder wilde worden. Ik had eigenlijk wat anders aan mijn hoofd, maar ik stond nummer drie op de lijst en zo werkt het nou eenmaal.”

Jacobien van Boeijen zei in de uitzending het vertrek van Van Brenk zeer te betreuren. “Ik had geen idee dat er een motie zou komen.” Van Boeijen bestreed de suggestie dat ze wethouder wilde worden uit persoonlijke ambitie. Ik heb dat gedaan vanuit de ambities van GroenLinks.”

Op de vraag of ze niet moest terugtreden nu haar partij uit het college is gestapt, zei van Boeijen dat het beste is dat het college demissionair blijft zitten om op de winkel te passen. “Je hebt wel bestuurders nodig”.

Hoe lang ze nog wethouder zal zijn, hangt volgens Van Boeijen af van de vraag welke coalitie er nu gevormd gaat worden. “Als GroenLinks er niet inzit, treed ik uiteraard terug.”

Vervolgens vroeg Ferdinand van Veen haar of ze zich herkende in de beschuldiging van Marion Breij dat zij geen steun meer ontving van haar collegegenoten en de gemeentsecretaris.

Van Boeijen: “Absoluut niet. Ze jokt. Een voorbeeld: ze zegt dat ze zich onveilig voelde. Overigens was dat op het moment dat anderen aangaven zich onveilig te voelen. Dat vind ik wel een beetje een truc. Je hebt een machtspositie als wethouder.”

“Maar er is toen wel degelijk actie ondernomen. Er is een mediator aangesteld. Dus het college is echt actief met haar melding aan de slag gegaan. Ze heeft zich toen zelf teruggetrokken. Ik vind dat geen sjieke gang van zaken.”