Wethouder Breij onder vuur in Het Parool: “Het is gewoon belangenverstrengeling”

Wethouder Breij onder vuur in Het Parool: “Het is gewoon belangenverstrengeling”

“Het is niet meer de schijn van belangenverstrengeling, maar het is gewoon belangenverstrengeling.” Dat zegt hoogleraar bestuurskunde Michel de Vries vandaag in Het Parool naar aanleiding van de integriteitskwestie rond de Landsmeerse wethouder Marion Breij (Lokaal Landsmeer).

Het artikel in het Parool gaat in op de gang van zaken rond het indienen van de zienswijze van de gemeente op de omgevingsverordening van de Provincie. Dat speelde in oktober. De gemeente wil woningbouw mogelijk maken in een aantal gebieden waar dat tot nu toe niet mogelijk is. Tot deze gebieden behoort een stuk grond dat eigendom is van wethouder Breij. Grond, die hierdoor sterk in waarde zal stijgen.

Dat Breij deze grond bezit, was bekend bij de gemeente. Een ‘risicoanalyse integriteit wethouders’ die deze zomer werd opgesteld door bureau Berenschot beval dan ook aan dat de wethouder niet zou moeten deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming bij ontwikkelingen rond het stuk grond dat ze bezit.

Daaraan heeft wethouder Breij zich bij de indiening van de zienswijze niet gehouden, stelt Het Parool. Dat kwam haar in de raadsvergadering van 27 oktober al te staan op twee kritische moties door de verenigde oppositie, die het niet haalden omdat de coalitiepartijen achter de wethouder bleven staan. De kritiek werd afgedaan als politiek gemotiveerde kinnesinne.

Maar het Parool voert nu twee hoogleraren op die beiden stellen dat Breij inderdaad niet juist gehandeld heeft door het advies van Berenschot in de wind te slaan.

Wethouder Marion Breij zelf wilde aanvankelijk niet reageren tegen Het Parool, maar kwam later met een reactie waarin zij stelt dat zij ‘heeft gehandeld in lijn met het advies van Berenschot’ omdat de reactie naar de Provincie in lijn is met een eerder besluit van de gemeenteraad in 2020 en er nu geen nieuwe afweging is gemaakt.

Toch zegt Burgemeester Léon de Lange tegen Het Parool dat het college scherper moet zijn op de punten waar privé-betrokkenheid van collegeleden de gemeente raken. Hij neemt zich voor voortaan toe te zien op het uitvoeren van de afspraken zoals deze zijn gemaakt naar aanleiding van het advies van Berenschot.

Tegenover de LOL gaf wethouder Breij via haar woordvoerdster aan niet te willen reageren op het Parool-artikel. Sinds de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober, waarvan de LOL verslag deed,  heeft ze overigens de LOL en andere media helemaal niet meer te woord gestaan, over welk onderwerp dan ook.