Werkgroep Landsmeer, Oostzaan en Wormerland gaat aan de slag met bestuurlijke toekomst

Werkgroep Landsmeer, Oostzaan en Wormerland gaat aan de slag met bestuurlijke toekomst

De gemeenten Landsmeer, Oostzaan en Wormerland gaan een werkgroep vormen waarin gemeenteraadsleden uit de drie gemeenten in gesprek gaan over hun bestuurlijke toekomst. Dat was de uitkomst van een gesprek dat de drie raden maandagavond 27 mei voerden.

Een onafhankelijke gespreksleider, Guido Wallagh, leidde de avond. Het gesprek ging over lokale identiteit, het groenlandelijke karakter, de kwaliteit van de dienstverlening, de financiën en de urgentie om nu met elkaar in gesprek te gaan.

Het was een goed gesprek, vonden de drie gemeentenraden. Een gezamenlijk persbericht spreekt zelfs van “een gevoel van verbinding, kameraadschap en onderling vertrouwen.”

Het waren niet de verschillen, maar de overeenkomsten die de drie raden bij elkaar brachten, zei een van de raadsleden.

Niettemin bestaan die verschillen op dit moment nog wel. Zo had Wormerland eerder aangegeven te willen spreken over samenwerking, maar niet in te zijn voor een bestuurlijke fusie. Landsmeer aan de andere kant streeft daar wel naar.

Mocht het zover komen, dan ontstaat een gemeente met ongeveer 38.000 inwoners. In hoeverre deze nog steeds wat kleine schaal een adequate oplossing biedt voor de kwaliteit van de dienstverlening en de stand van de financiën is de vraag.

De gezamenlijke raden zeggen dan ook dat er ruimte is voor andere (groenlandelijke) gemeenten om deel te nemen. Maar de meest voor de hand liggende kandidaat, Waterland, heeft aangegeven geen belangstelling te hebben.