Werk aan de Meervalweg is gestart

Werk aan de Meervalweg is gestart

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Meervalweg zijn begonnen, meldt de gemeente Landsmeer. In de eerste fase van de werkzaamheden verwijdert aannemer De Bie Infra de verharding en de fundering op de Schuttebreek 1 t/m 15. Daarna wordt de riolering vervangen en ook worden de drinkwaterleidingen ter hoogte van de kruisingen vervangen. Vervolgens voorziet de aannemer de weg van nieuwe bestrating. Deze eerste fase duurt ongeveer vier weken. Deze werkzaamheden worden vervolgens ook uitgevoerd in de fases die volgen.

Eveneens is de firma Meijer Boomverzorging op 12 februari gestart met het verwijderen van bomen en beplanting. De nieuwe beplanting en bomen worden, met het oog op het plantseizoen (van oktober tot april), in twee fasen teruggeplaatst. De nieuwe plantvakken die in april 2024 gereed zijn, worden nog voor de zomer aangeplant. De overige plantvakken worden naar verwachting in november/december 2024 aangeplant.

Werkdepot en voorzieningen voor bewoners

Het werkdepot van de aannemer is ingericht op het terrein naast de volkstuinen aan de Zuiderzeelaan. Op het werkdepot is een bouwkeet geplaatst, vanuit waar het werk wordt gecoördineerd. Ook worden hier materialen opgeslagen, zodat deze niet op de parkeervakken in de Meervalweg komen te staan. Hiermee wordt de overlast voor de omgeving zo goed als mogelijk beperkt. De aannemer zorgt voor tijdelijke extra parkeerplaatsen, zodat er voldoende parkeergelegenheid is voor bewoners van de wijk.

Inloopspreekuur en BouwApp

In de bouwkeet vindt elke donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur een inloopspreekuur plaats, waar bewoners terecht kunnen met vragen over de werkzaamheden. Verder maakt de aannemer gebruik van de BouwApp, waarop geïnteresseerden de stand van zaken van de werkzaamheden kunnen volgen. Deze is te downloaden via de App Store of Google Play.