Waterschapspenning voor Rob Veenman

Waterschapspenning voor Rob Veenman

REGIO – Tijdens een bijeenkomst van het algemeen bestuur heeft Rob Veenman, dagelijks bestuurder bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Waterschapspenning van de Unie van Waterschappen ontvangen. Dit ter ere van 25 jaar als dagelijks bestuurslid bij een waterschap.