Was het aftreden van wethouder Van Boeijen een bedrijfsongeval?

Was het aftreden van wethouder Van Boeijen een bedrijfsongeval?

Het opstappen van wethouder Jacobien van Boeijen blijft naschokken in de Landsmeerse politiek. Op verzoek van het CDA, de Fractie van Brenk en de PvdA is besloten op donderdag 27 juni een extra raadsvergadering in te lassen om oorzaak en gevolgen van het vertrek Van Boeijen te bespreken. Zo’n vergadering wordt volgens de regels ingelast als drie of meer raadsleden daarom vragen. Vandaag werden de stukken openbaar gemaakt.

In hun toelichting zeggen de drie partijen dat ze het besluit van de wethouder niet zagen aankomen. De kritische vragen die door D66, Lokaal Landsmeer en VVD gesteld werden over het proces rondom de totstandkoming van het evenementenbeleid van het recreatieschap Twiske-Waterland zagen CDA, FvB en PvdA naar hun zeggen als een gele kaart voor de wethouder, niet als een rode.

D66 fractievoorzitter Mandy Elfferich bevestigde dat laatste in een telefoongesprek met de LOL op 5 juni, de dag dat Van Boeijen haar ontslag indiende. Een motie van wantrouwen of afkeuring is volgens Elfferich overwogen, maar uiteindelijk niet ingediend.

Niettemin besloot de wethouder af te treden. Ze had fouten gemaakt, vond ze zelf – en daaruit trok ze de ultieme consequentie.

Het verzoek om een extra raadsvergadering maakte aanvankelijk niet veel enthousiasme los, zeker niet bij het college, dat mag rekenen op een aantal vragen over zijn werkwijze.

‘Ik ben oprecht benieuwd wat deze drie raadsleden daarmee willen’, zei burgemeester De Lange zondag bij LOL-radio. ‘Het enige wat je kunt doen is respect hebben voor het besluit van de wethouder.’

Toch zijn de vragen van de drie fracties wel degelijk relevant. Hoe wordt er bijvoorbeeld in het college gesproken en afgestemd over opstelling en stemgedrag in samenwerkingsverbanden met andere gemeenten? En welke lessen trekken de overblijvende leden uit het vertrek van Van Boeijen? En wat gaat men doen om ervoor te zorgen dat zoiets niet nog een keer gebeurt? En hoe worden de portefeuilles verder ingevuld?

Volgens raadslid Ine van Brenk zullen CDA, PvdA en haar eigen fractie tijdens de extra raadsvergadering ook komen met concrete voorstellen voor verbetering, niet alleen wat betreft het college, maar ook over de werkwijze van de raad zelf. ‘Ergens tussen de Sport- en Feestweek en de exta raadsvergadering, gaan we om de tafel zitten om dit voorstel voor te bereiden.’