Waarom stemde wethouder Van Boeijen vóór grote festivals in het Twiske?

Waarom stemde wethouder Van Boeijen vóór grote festivals in het Twiske?

Het vragenkwartiertje in de Landsmeerse gemeenteraad was donderdagavond opzienbarend. De raadsfracties van Lokaal Landsmeer, D66, VVD en de lijst Van Brenk wilden weten waarom wethouder Jacobien van Boeijen de raad niet heeft betrokken bij de vaststelling van een vernieuwd evenementenbeleid van het recreatieschap Twiske-Waterland, waarin de wethouder namens Landsmeer een bestuurszetel bezet.

Op 16 mei stelde het bestuur van het recreatieschap een vernieuwd uitvoeringsbeleid voor evenementen vast. Dit houdt onder meer in dat het recreatieschap ernaar streeft om drie grote festivals per jaar te laten plaatsvinden in het Twiske. Het gaat om festivals die elk meer dan 25.000 bezoekers trekken en alles bij elkaar vijf dagen kunnen duren.

De financiële opbrengsten die het recreatieschap zo hoopt te genereren, helpen bij het rondkrijgen van de exploitatie van het natuurgebied. Aan de andere kant is het de vraag in hoeverre de kwetsbare natuur in het Twiske nog gedijt bij deze vorm van recreatie.

Wethouder Van Boeijen stemde vóór het vernieuwde beleid, terwijl de gemeenteraad van Landsmeer eerder had aangegeven geen grote festivals te willen in  het Twiske omdat men vreest voor natuurschade.

De wethouder bracht haar stem uit zonder te voren met de raad te hebben overlegd. Tijdens de vergadering van het recreatieschap gaf ze aan dit alsnog te willen doen, maar dat werd door een meerderheid van de bestuursleden niet geaccepteerd. Het was te voren immers bekend dat het stuk op 16 mei in stemming zou worden gebracht.

Een groot deel van de Landsmeerse raad toonde zich donderdagavond not amused over de gang van zaken. Te voren hadden ze hierover een lijstje met duidelijke vragen ingediend, maar Van Boeien hield het bij een kort en weinigzeggend statement en beantwoordde in feite geen van de vragen.

Daarop volgde een schorsing op verzoek van D66-fractievoorzitter Mandy Elfferich, die vervolgens namens de vier partijen de hamvraag opnieuw stelde: waarom was de raad niet geraadpleegd en gold dat misschien ook voor de leden van het College?

Er volgde weer een schorsing, nu op initiatief van de burgemeester, die met het College wilde overleggen.

Na een kwartier werd de vergadering hervat en kwam Van Boeijen met een tweede korte verklaring. Er was tekort tijd, zei ze. En nee, ze had het beleidsstuk ook niet besproken met de overige collegeleden.

Later in de raadsvergadering vroegen Lokaal Landsmeer, D66, VVD en de lijst Van Brenk opnieuw om een schorsing, volgens betrouwbare bron om te overleggen over een mogelijke motie van afkeuring of wantrouwen. Die motie kwam er in elk geval donderdagavond niet.