Vuurwerkvoorlichting: “Jongeren luisteren eerder naar elkaar dan naar volwassenen”

Vuurwerkvoorlichting: “Jongeren luisteren eerder naar elkaar dan naar volwassenen”

Maandagmiddag 12 december kwamen 15 leerlingen, vertegenwoordigers uit groep 7/8 van alle Landsmeerse basisscholen speciaal naar De Stap om daar voorlichting te krijgen over de risico’s van vuurwerk. De bedoeling is dat zij deze kennis weer doorgeven aan medeleerlingen op hun eigen school.

Titia Wittenberg en Ron Heerings waren erbij voor de LOL.

De voorlichtingsbijeenkomst was georganiseerd door Halt (een instantie die probeert jeugdcriminaliteit te voorkomen) in samenwerking met Annabel Feenstra, beleidsmedewerker Sociaal Domein.

Via een PowerPoint aan de hand van prikkelende “waar of niet-waar” stellingen werden de wettelijke regels besproken. De leerlingen zagen ook confronterende foto’s van vuurwerkschade voor mens en dier. Tevens kregen ze uitleg over de invloed van groepsdruk op je eigen gedrag en hoe je je daaraan kunt onttrekken. De voorlichting eindigde met concrete aanwijzingen hoe je wél veilig kunt omgaan met vuurwerk.

Gedurende de hele bijeenkomst konden de leerlingen vragen stellen. Niet alleen aan de Halt-voorlichters maar ook aan de aanwezige wijkagent, de jongerenwerker van Link, de brandweerman, de BOA’s en zelfs aan de burgemeester. Van deze gelegenheid werd druk gebruik gemaakt: de leerlingen stelden veel vragen en waren zichtbaar betrokken bij het onderwerp.

Belangrijkste doel van de voorlichtingsbijeenkomst was dat de leerlingen op hun beurt dezelfde voorlichting gaan geven op de eigen school. Aan het einde van de bijeenkomst kreeg iedereen een USB-stick mee met de getoonde PowerPoint erop. Binnenkort gaan de vijftien jonge experts in hun eigen klassen de opgedane kennis dus weer doorgeven aan leeftijdsgenoten.

Volgens Halt is zo’n ‘peer-to-peer education’ effectief in het overbrengen van de boodschVap. “We hebben goede ervaringen met deze voorlichtingsmethode. Jongeren luisteren eerder naar elkaar dan naar volwassenen” aldus Halt-medewerkster Natasja Smook.