Voortaan elke week een televisieuitzending van de LOL

Voortaan elke week een televisieuitzending van de LOL

De LOL heeft besloten het aantal televisieuitzendingen te verdubbelen. We gaan over van een tweewekelijks naar een wekelijks schema. Voortaan verschijnt er elke zondag een nieuwe televisieuitzending, die in de navolgende week dagelijks herhaald wordt.

Dit is besloten omdat onze productiviteit van het LOL-videoteam tijdens het seizoen behoorlijk is toegenomen. De tweewekelijke uitzendingen werden daardoor wat lang, terwijl de items ook niet altijd actueel meer waren.

Hieronder de uitzending van 7 mei.