Vijf vragen over de gang van zaken rond het aftreden van wethouder Van Boeijen

Vijf vragen over de gang van zaken rond het aftreden van wethouder Van Boeijen

Wat is er misgegaan rond het aftreden van wethouder Van Boeijen? Donderdagavond 27 juni vond op verzoek van CDA, PvdA en Fractie Van Brenk een extra raadsvergadering plaats om te bespreken wat er te leren valt en hoe het verder moet.

De conclusies, voor zover deze getrokken werden, waren niet heel spectaculair. Misschien voortaan wat duidelijker zijn over moties van wantrouwen en gele kaarten. En een betere communicatie tussen raad en college als het gaat over beslissingen die genomen worden in externe samenwerkingsverbanden.

Maar eerst nog even wat voorafging. Het bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland stelde op 16 mei een nieuw evenementenbeleid vast, waardoor het mogelijk wordt jaarlijks drie grote evenementen te laten plaatsvinden in het Twiske. Wethouder Jacobien van Boeijen stemde namens Landsmeer vóór, terwijl de Landsmeerse gemeenteraad geen voorstander is van grote evenementen in het Twiske. Van Boeijen deed dat zonder de raad of het college te consulteren. Dat leidde tot kritische raadsvragen, waarbij een motie van afkeuring of wantrouwen werd overwogen. Een kleine week later liet de wethouder weten haar functie neer te leggen.

Hieronder de belangrijkste take-aways.

Is het nieuwe evenementenbeleid van het Twiske besproken in het college en is het Landsmeerse standpunt daar bepaald?

Nee. Portefeuillehouders bepalen zelf wat ze terugkoppelen. Elk collegelid heeft haar/zijn eigen verantwoordelijkheid. Wethouder Van Boeijen handelde naar eigen inzicht. Pas achteraf kwam ze tot het inzicht dat ze beter haar collegegenoten en de raad had kunnen raadplegen.

Is er binnen het college of de raad druk uitgeoefend op de wethouder om af te treden?

Voor drukuitoefening door de overige collegeleden bestaan geen aanwijzingen. Volgens wethouder Ten Have gingen de collegeleden ‘voor elkaar door het vuur.’  Naar zijn zeggen kwam het aftreden van Van Boeijen voor het college ook als een verrassing. Wel kan ze druk gevoeld hebben vanuit de raad, zo constateerde CDA-fractievoorzitter Eric Knibbe. Dat kwam doordat een aantal fracties openlijk een motie van wantrouwen overwogen. ‘Deze heeft te lang boven tafel gehangen,’ aldus Knibbe. Daarin had hij gelijk. Pas na het aftreden van de wethouder werd duidelijk dat eigenlijk een ‘gele kaart’ bedoeld werd. Aftreden was dus niet nodig geweest.

Maar hoe dan ook: het aftreden van de wethouder was haar eigen besluit. Ze vond zelf dat ze een serieuze fout gemaakt heeft en trok daaruit haar conclusie.

Is het vertrek van wethouders een structureel probleem?

Nee. Pogingen van Positief Landsmeer en Dorpsbelang het ontslag van wethouder Breij twee jaar geleden op te rakelen, leidden tot niets anders dan irritatie bij de collega-raadsleden en de voorzitter. “U trekt verbanden die er niet zijn,” zei de burgemeester. Dat lijkt inderdaad het geval. Marion Breij kreeg een motie van wantrouwen na een integriteitskwestie en een hoogoplopende ruzie met het ambtelijk apparaat van de gemeente. Jacobien van Boeijen nam zelf ontslag omdat ze vond dat ze een politieke fout gemaakt had. Dat is onvergelijkbaar. Grotesk werd het zelfs toen André la Fontaine (Positief Landsmeer) sprak van een ‘ontslaggolf’ en de schuld legde bij de burgemeester en collega-raadsleden. En zoals de burgemeester opmerkte: het tussentijds aftreden van wethouders is niet typisch Landsmeers. Dat gebeurt voortdurend in heel Nederland.

Valt er procedureel nog iets te verbeteren?

Misschien wel. Als het gaat om deelname aan externe samenwerkingsverbanden zou er gezocht kunnen worden naar manieren om de agenda’s van de raad en het college beter op elkaar af te stemmen en de communicatie daarover te verbeteren. CDA-raadslid Eric Knibbe stelde voor hierover een zogenaamde benen-op-tafel-sessie te beleggen. Maar of deze er inderdaad gaat komen, werd niet duidelijk.

Hoe nu verder?

De raad lijkt te opteren voor het afmaken van de collegeperiode met de twee nog zittende wethouders. Deze krijgen dan een uitbreiding van hun werkweek. Daarover wordt waarschijnlijk beslist in de vergadering van 11 juli. Dat wil niet zeggen dat de raad drie wethouders een slechte optie vindt. Verschillende partijen keken naar Lokaal Landsmeer, met vier zetels de grootste raadsfractie. Konden zij geen wethouder leveren? Gaat niet lukken, aldus fractievoorzitter Axel Damme. We willen geen wethouder van buiten en binnen Landsmeer is er niemand te vinden met de juiste ervaring. Maar mocht er de komende weken nog een kandidaat naar voren komen, dan kan deze alsnog overwogen worden.

(foto: de drie wethouders in betere tijden)