Verkeersschouw van het lint

Verkeersschouw van het lint

Op donderdag 5 oktober organiseert de gemeente Landsmeer een verkeersschouw aan het Lint. Wethouder Niels Bonenkamp, ambtenaren van de gemeente Landsmeer en onder andere verkeersdeskundigen van de Vervoerregio lopen of fietsen samen langs bekende knelpunten en drukke plekken aan het Lint. Aanwonenden en weggebruikers van deze belangrijke verkeersader zijn van harte welkom om hierbij aan te sluiten.

De schouw start om 8.00 uur bij de hoek van de IJdoornlaan/Scheepsbouwerweg in Landsmeer en eindigt ’s middags bij het einde van de bebouwde kom van Purmerland. Vanwege de lengte van het Lint wordt een tijdschema opgesteld waarop de locaties staan waar in ieder geval gestopt wordt. Geïnteresseerde weggebruikers en aanwonenden kunnen op die manier zelf bepalen waar ze willen aansluiten. Dit schema is vanaf donderdag 28 september te zien op de website van de gemeente.

Waarom organiseert de gemeente deze schouw?
Het dorpslint is dé ontsluitingsweg van de gemeente Landsmeer. Dagelijks zijn er meer dan 10.000 verkeersbewegingen op het Lint. Dat zijn personenauto’s, bussen en bedrijfsvoertuigen, maar ook fietsers en voetgangers. En naast de gebruikers van het dorpslint, zijn er ook nog de bewoners van het Lint en ondernemers die hun bedrijf of winkel daar hebben.

Van inwoners en ondernemers krijgt de gemeente vaak berichten dat men zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid. Ook binnen de politiek van de gemeente leeft dit onderwerp en staat het al jaren hoog op de agenda. Wethouder Niels Bonenkamp: “We realiseren ons dat de huidige inrichting weinig mogelijkheden tot grote of drastische veranderingen biedt. Toch willen we door middel van deze schouw kijken óf, en zo ja welke, aanpassingen mogelijk zijn die kunnen zorgen voor verbetering. Ik nodig dan ook iedereen uit om zijn of haar ervaringen te delen tijdens deze schouw.”

Vervolg

Van de bevindingen die tijdens de schouw opgehaald wordt, maakt de gemeente een verslag. Daarin komt ook te staan welke maatregelen er eventueel genomen kunnen worden. Zodra het verslag gereed is wordt dit gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van de gemeente. Mogelijk organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst om de bevindingen van de schouw toe te lichten.

Belangstellenden die niet op donderdag 5 oktober aan kunnen sluiten, maar wel input willen geven, kunnen hun feedback doorgeven via de mail, onder vermelding van ‘schouw Lint’.

Bron: gemeente Landsmeer