Veertien arbeidsmigranten in één pand, onder onveilige omstandigheden

Veertien arbeidsmigranten in één pand, onder onveilige omstandigheden

Bij een integrale controle door de gemeente Landsmeer zijn vorige week twee woningen en twee bedrijven gecontroleerd. Naast de toezichthouders van de gemeente was ook de politie aanwezig.

Illegale bewoning
In twee panden bleken illegaal arbeidsmigranten te zijn gehuisvest. Het derde pand was een kantoorpand waarin gewoond bleek te worden.

In één woning werd ontdekt dat veertien arbeidsmigranten onder onveilige omstandigheden werden gehuisvest. Dit roept bij de gemeente zorgen op over de veiligheid van deze arbeidskrachten.

Het huisvesten van arbeidsmigranten, waarbij veel bewoners in panden worden aangetroffen, is volgens een woordvoerder van de gemeente een vorm van woningonttrekking. Dat wil zeggen het omzetten van een woning in een kamerverhuurbedrijf of pensiongebruik.

Dat is ook in strijd met de huisvestingsverordening, er is dan sprake van overbewoning.

Voor de twee woningen waar de arbeidsmigranten zijn aangetroffen, is melding gedaan bij de arbeidsinspectie, aldus de woordvoerder. Daarnaast is een zogenaamde ‘vooraankondiging lastgeving onder dwangsom’ verstuurd. De eigenaren moeten de situaties zo snel mogelijk beïndigen.

De integrale controles die de gemeente houdt, passen in een brede aanpak van de gemeente en veiligheidspartners om illegale activiteiten tegen te gaan en ondernemers bewust te maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit.

Signalen
Bij een controle maken de gemeente en de politie een selectie op basis van signalen over misstanden. Signalen vanuit de samenleving zijn daarbij volgens de gemeente heel belangrijk.

De burgemeester roept daarom op misstanden te melden bij de politie via telefoonnummer 09000 – 8844. Het is ook mogelijk om informatie anoniem door te geven. Dat kan door contact op te nemen met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 -7000.