Uitkomst oriënterende gesprekken bestuurlijke toekomst Landsmeer

In april 2021 heeft de gemeenteraad van Landsmeer het college opdracht gegeven om oriënterende gesprekken te voeren met de colleges van gemeente Purmerend en Amsterdam inzake een bestuurlijke fusie met Landsmeer. Deze – puur oriënterende – gesprekken zijn onlangs gevoerd en gebleken is dat voor beide gemeentes een bestuurlijke fusie met Landsmeer tot de mogelijkheden behoort. De gemeenteraad van Landsmeer zal zich de komende tijd buigen over deze uitkomsten.