TONK: nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood

Voor mensen met een terugval in hun inkomen, die noodzakelijke kosten zoals woonlasten moeilijk kunnen betalen, komt er een nieuwe overheidsregeling. Nog niet alles is bekend, maar u kunt bij ons een aanvraag doen via het aanvraagformulier bijzondere bijstand.Voor mensen met een terugval in hun inkomen, die noodzakelijke kosten zoals woonlasten moeilijk kunnen betalen, komt er een nieuwe overheidsregeling. Nog niet alles is bekend, maar u kunt bij ons een aanvraag doen via het aanvraagformulier bijzondere bijstand.