Extra hoogspanningsmasten in Landsmeer?

Extra hoogspanningsmasten in Landsmeer?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en beheerder TenneT zijn bezig plannen te maken om extra hoogspanningskabels aan te leggen in Noord-Holland. Dat is nodig om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit.

De plannenmakers willen de kabels zoveel mogelijk bovengronds laten lopen, omdat eventuele reparaties dan sneller verricht kunnen worden dan bij een ondergronds alternatief.

Landsmeer vormt onderdeel van het zoekgebied. Op dit moment loopt de verbinding tussen Diemen en Beverwijk al via hoogspanningsmasten op Landsmeers grondgebied.

In een brief aan het Directoraat-generaal Klimaat en Energie pleit de gemeente Landsmeer ervoor om ondergrondse alternatieven mee te nemen in het onderzoek. Ook vraagt de gemeente te bekijken of de huidige hoogspanningsmasten mogelijk geschikt gemaakt kunnen worden voor de uitbreiding.

Het definitieve besluit zal waarschijnlijk niet voor 2029 worden genomen.