Tegengaan afvaloverlast

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders twee besluiten genomen over de afvalinzameling. Dit om overlast, die een deel van onze inwoners ervaart en waar wij vaak meldingen over krijgen, tegen te gaan. Besloten is dat containers en PMD-zakken voorafgaand aan de inzameldag na 20.00 uur aangeboden moeten worden op de daarvoor aangewezen inzamelplaats.