Stichting Hart voor het Twiske pleit tegen overnachtingen in zorgboerderij De Marsen

Stichting Hart voor het Twiske pleit tegen overnachtingen in zorgboerderij De Marsen

In de raadscommissievergadering van 17 februari pleitte secretaris José Berkhof van de Stichting Hart voor het Twiske tegen zorgovernachtingen in het Twiske. Berkhof maakte gebruik van de mogelijkheid om als inspreker een standpunt te vertegenwoordigen. Concreet ging het om de plannen van zorgboerderij De Marsen om 21 zorgappartementen te realiseren, waardoor pupillen ook ’s nachts op de boerderij kunnen verblijven.

De Stichting Hart voor het Twiske is daar tegen. “Niet overnachten in het Twiske is heilig”, zei Berkhout. “Vijftig jaar lang mag je niet in het Twiske overnachten. En daardoor komt het dat we hier nu 120 vogelsoorten hebben.”

Volgens de Stichting Hart voor het Twiske zijn overnachtingen in het Twiske strijdig met het bestemmingsplan. Daarop zijn vanaf 2011 weliswaar ontheffingen afgegeven, maar sinds 2013 is Het Twiske een Natura2000 gebied en vanaf dat moment moet voor elke activiteit een natuurtoets doen om te kijken of er al dan niet verstoring is van de natuur. “Die natuurtoets [voor de zorgappartementen] hebben wij tot op heden niet gezien”, aldus Berkhout.

Bovendien gaat het volgens de Stichting Hart voor het Twiske slecht met de natuur daar. “Voor minstens acht vogelsoorten worden de instandhoudingsdoelen niet gehaald”, zei José Berkhout. “Er is te veel recreatie.”

Hoe de gemeenteraad van Landsmeer er tegenover staat is nog niet duidelijk. De raad heeft zich tegen festivals en toeristiche overnachtingen in het Twiske verklaard, maar staat ook sympathiek tegenover de doelstellingen van de zorgboerderij.