LANDSMEER – Op de dag dat deze krant uitkomt, dinsdag 19 september is het Prinsjesdag. Net als vorig jaar wordt op deze symbolische dag het startsein gegeven voor het project kindergemeenteraad Landsmeer. Na de succesvolle eerste editie van de kindergemeenteraad en een positieve evaluatie door de scholen en de gemeenteraad, is besloten een vervolg te geven aan dit project. Voor de kindergemeenteraad is opnieuw een speciaal lesboekje samengesteld dat op Prinsjesdag door gemeenteraadsleden op alle basisscholen in de gemeente Landsmeer wordt overhandigd aan de leerlingen van groep 7.
Het boekje gaat over ‘democratie en politiek in Nederland en Landsmeer’ en is bedoeld ter ondersteuning van het project kindergemeenteraad op de scholen. Onder het motto ‘praten met kinderen, in plaats van praten over’, namen D66, VVD en CDA in 2016 het initiatief voor de vorming van een kindergemeenteraad. In de raadsvergadering van 23 juni 2016 besloot de gemeenteraad van Landsmeer een kindergemeenteraad in te stellen vanaf het schooljaar 2016-2017. En 25 januari 2017 werd de eerste Landsmeerse kindergemeenteraad geïnstalleerd. Twaalf leerlingen van de zes basisscholen die de gemeente rijk is, werden beëdigd als kindergemeenteraadslid.
De kindergemeenteraad besluit over een écht project dat ook écht wordt uitgevoerd. Daarvoor heeft de gemeenteraad een budget van 5000 euro beschikbaar gesteld. 19 april 2017 koos de kindergemeenteraad, met een nipte meerderheid van één stem, het plan voor het aanleggen van een multifunctioneel speelveld tot beste plan. Het multifunctionele speelveld zal binnen het kader van het beleidsplan ‘Samen Beter Buiten Spelen’ worden uitgevoerd. Een kindergemeenteraad laat kinderen in de basisschoolleeftijd op een leuke en actieve manier kennis maken met (lokale) politiek, met de gemeente, met democratie, met volksvertegenwoordiging, met debatteren. Op termijn kan de kindergemeenteraad mogelijk uitgroeien tot een klankbord voor de echte gemeenteraad. Op deze manier wordt uitvoering gegeven aan het actiever betrekken van kinderen en jongeren bij besluitvorming en plannenmakerij over zaken die hen direct betreffen.
Previous post

Kindervoorstelling      

Next post

Dichtbundel van 17-jarige Landsmeerder Julian Harmens

LOL Webredactie