Samenwerkingsagenda moet richting geven aan resterende raadsperiode

Samenwerkingsagenda moet richting geven aan resterende raadsperiode

De samenwerkende partijen CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD publiceerden dit weekend een zogenaamde samenwerkingsagenda. Daarin staat opgesomd waarover de komende periode besluiten moeten worden genomen en welke ambities de samenwerkende partijen graag gerealiseerd willen zien.

De bedoeling is dat het nieuwe college op basis van deze aganda een collegeprogramma maakt waarin het voorstellen doet voor de uitvoering. Basaal is dat de inhoudelijke discussie plaatsvindt in de raad, zo benadrukken de opstellers.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de ambtelijke organisatie in staat moet worden gesteld te kunnen voldoen aan de opgaven, ambities en aandachtspunten. Er moet in kaart worden gebracht op welke manier dat kan.

Bovenaan de agenda staat het punt bestuurlijke toekomst. Wat deze moet brengen is bereikbare laagdrempelige dienstverlening voor de Landsmeerders, mét aandacht voor de eigenheid van Landsmeer.

Verder zijn in de agenda de verschillende ambities van de partijen te herkennen. Veel ervan kwamen ook voor in het uitgebreide programma van de in januari gevallen coalitie onder leiding van Lokaal Lndsmeer. De woningbouw moet versneld, de gemeentelijke duurzaamheidsvisie moet worden uitgevoerd, groen moet zoveel mogelijk blijven behouden, er moet geïnvesteerd worden in de schoolgebouwen en waar nodig in accommodaties voor sport en cultuur.

Verder wil de nieuwe coalitie meer handhaving op straat en op het water en verbetering van de verkeersveiligheid, met name op het lint. Maar dat alles wel met een gezonde financiele huishouding en “burgerparticipatie, in woord en daad.”