Samenvatting resultaten inwonersenquête afvalinzameling

Begin april hebben bijna 250 inwoners van onze gemeente de inwonersenquête ingevuld rondom het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026. Voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan wilden we namelijk graag weten hoe jullie, de inwoners, denken over onderwerpen zoals afvalscheiding en de faciliteiten die daarvoor aanwezig zijn in de gemeente. We stellen het op prijs dat zoveel mensen de moeite hebben genomen de enquête in te vullen en willen de deelnemers hier dan ook hartelijk voor danken.