Raad buigt zich over plan voor 47 nieuwe woningen in Den Ilp

Raad buigt zich over plan voor 47 nieuwe woningen in Den Ilp

Vanavond bespreekt de gemeenteraad van Landsmeer in een commissievergadering een bestemmingsplan voor de plek waar houthandel Sneekhout gevestigd was, Den Ilp 14-16.

Als de raad het plan goedkeurt, verrijzen er 47 nieuwe woningen op het bedrijfsterrein. Vijf vrijstaande, 18 twee-onder-een-kapwoningen, vier rijwoningen, twee hoekwoningen, acht appartementen en tien rug-aan-rugwoningen. Tien ervan zijn bestemd voor starters.

Het plan heet Ilpertuin en is gemaakt door de projectontwikkelaar Erfgoed.

Bij de gemeente zijn vijf bezwaarschriften ingediend tegen het plan. Deze betogen onder meer dat er meer woningen gebouwd worden dan oorspronkelijk gepland en dat er een onacceptabele toename van verkeer zou ontstaan.

In een reactie zeggen burgemeesters en wethouders dat de ontwikkeling van 47 woningen vanuit landschappelijk en stedebouwkundig oogpunt acceptabel is. En vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk: er is nu ook plaats voor starterswoningen.

De vrees voor onacceptabele toename van de verkeersstroom delen B&W niet. Het gaat om iets meer dan 350 bewegingen per etmaal, waarmee het verkeer nog steeds veilig kan worden afgewikkeld, aldus het college.

Een andere bezwaarmaker wijst op het risico dat vleermuizen worden verstoord door de nieuwbouw. Dat is volgens het colle minimaal. Er is rekening mee gehouden. Zo is er geen directie lichtuitstraling op het water.

Het raadsbesluit valt definitief in de gemeenteraadsvergadering van 29 september.

 

(bron foto: ErfGoed Landelijk bouwen, in bestemminsgplan)