PvdA wil geheimhouding uitkomsten onderzoek opheffen

PvdA wil geheimhouding uitkomsten onderzoek opheffen

De uitkomsten van het onderzoek die centraal stonden tijdens geheime raadsbespreking op 19 december zouden niet langer geheim moeten zijn. Dat stelt althans Mark Jan Prins (foto), de enige vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid in de raad. Prins zal in de raadsvergadering van 26 januari een motie met deze strekking indienen.

In de raadsvergadering van 19 januari bekrachtigde de raad het besluit van burgemeester Léon de Lange het stuk geheim te houden. Een burgemeester kan zo’n besluit nemen op grond van de wet Open Overheid en de gemeentewet.

Volgens de burgemeester was het zaak om “de belangen van de gemeente met elkaar te bespreken voordat alles op straat ligt.” Bijna de volledige raad ging vervolgens akkoord met de bekrachtiging van het besluit, alleen Positief Landsmeer en de daarvan afgespritste fractie van Dorpsbelang stemden tegen.

Wel tekende VVD-fractievoorzitter Niels Bonenkamp aan dat wat de VVD betreft de geheimhouding zo snel mogelijk na de bespreking zou moeten worden opgeheven.

De motie van de PvdA geeft daar nu gevolg aan. De overweging is volgens Prins dat opheffing van de geheimhouding de voortgaande discussie in en buiten de gemeenteraad ten goede komt.  Daarom zouden de uitkomsten van het onderzoek “voor iedereen transparant en openbaar” moeten zijn.