Het kán u gewoon niet ontgaan zijn: morgen mag u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als we de peilingen mogen geloven, gaan flink wat partijen zetels verliezen en maakt de nieuwkomer kans om de grootste partij te worden. Maar hoe nauwkeurig zijn die peilingen eigenlijk? En hoe reageren de verschillende partijen op de peilingen?
De uitslag is gebaseerd op 87 mensen die zeggen te weten wat ze gaan stemmen. Je kunt dat omrekenen naar het totaal aantal stemgerechtigden in Landsmeer (ruim 8.700), maar er is volgens het onderzoeksbureau een grote kans dat de werkelijke uitslag erg afwijkt. Bovendien heeft 55% van de ondervraagden nog geen idee op wie ze gaan stemmen. Als dit percentage klopt, weten nog bijna 4.800 mensen in Landsmeer niet welk vakje ze volgende week rood gaan inkleuren.
De partijen waar het om gaat, reageerden erg uiteenlopend op de schattingen. De twee grootste partijen in de peilingen (elk 3-4 zetels) waren uiteraard optimistisch. GroenLinks zegt verheugd te zijn dat Landsmeerders ‘de vele gesprekken die zij voerden, lijken te waarderen’ en blij dat ‘steeds meer mensen voor GroenLinks Landsmeer kiezen’. Voor de VVD stemt de peiling ‘hoopvol voor een goede verkiezingsuitslag’ waar ze naar eigen zeggen ‘ook vier jaar hard hun best voor hebben gedaan’. Verder zegt de VVD ‘een beetje verbaasd’ te zijn over de schatting voor GroenLinks. D66 leidt uit diezelfde schatting ‘voorzichtig af dat kiezers zich kennelijk laten leiden door de landelijke politiek en dat het eerder afwezige Groen Links daar nu van profiteert’. De druiven zijn voor D66 enigszins zuur, want volgens de peilingen komen ze op 2-3 zetels (nu 4), terwijl D66 naar eigen zeggen ‘veel heeft bereikt – zeker ook op het gebied van milieu en duurzaamheid’.
PvdA en LoLa komen ieder uit op 1-2 zetels. Lola hoopt nog stemmen te krijgen van de twijfelende kiezer, zegt dat er ‘nog heel veel kan veranderen voor de verkiezingen’ en rekent op een betere uitslag. De PvdA ziet het positief in en reageert gevat: ‘Aangehouden tegen de Tweede Kamer-verkiezingen in 2017 (8% in Landsmeer), lijkt de PvdA met een heuse opmars bezig’. Ook het CDA (in de peilingen terug van 2 zetels naar 0-1) refereert aan de verkiezingen in 2017: ‘In die verkiezingen stijgt het CDA in Landsmeer juist en zijn we de tweede grootste stijger’. Als de prognose toch blijkt te kloppen, zegt het CDA ‘uiteraard teleurgesteld’ te zullen zijn. De partij PL tenslotte, hekkensluiter in de peilingen met 0-1 zetel, adviseert de kiezer in reactie op de peilingen: ‘Gebruik uw gezond verstand en weeg de voor- en nadelen af!’
Iedere kiezer zal morgen zo zijn eigen afwegingen maken. Volgens I&O Research zouden er onder kiezers 5 types zijn: inhoudelijke kiezers, lijsttrekker-kiezers, strategische, gewoonte- en stemhulp-kiezers. En dus kan de uitslag inderdaad nog aardig verschillen van de peiling.
Sommige kiezers zullen in hun overwegingen meenemen of een partij landelijk of lokaal is. De partijen met een landelijke achtergrond buitelen over elkaar heen om duidelijk te maken dat ze toch echt lokale roots hebben. En in Landsmeer lijkt dat ook wel echt het geval te zijn. De meeste lijsten zijn gevuld met lokaal bekende en zichtbare kandidaten die verder geen band met de landelijke partij hebben. De geoefende kiezer kijkt naar wat er juist niet in de verkiezingsprogramma’s staat. Geen enkele partij rept nu bijvoorbeeld over de mogelijke sluiting van de laatste bank in Landsmeer (de Rabobank) – en wat ze daar tegen willen doen. Of hoe ze omgaan met de eventuele beslissing vanuit Den Haag om een extra ringweg om Amsterdam aan te leggen. De vraag is dan: welke politici weten daar in de toekomst het beste voor de Landsmeerders uit te slepen?
Hoe dan ook, de betrokken Landsmeerder moet zijn stem sowieso niet verloren laten gaan. En áls het vakje dan mooi ingekleurd is, houdt het natuurlijk ook weer niet meteen op voor de brave burger. De gemeente zet in op het steeds meer betrekken van inwoners bij besluitvorming. Dus de komende 4 jaar mogen Landsmeerders, Ilpers en Purmerlanders hun stem gerust vaker écht laten horen.
Volgende week: wie leidt de gesprekken over de nieuwe coalitie en welke wethouderskandidaten staan al klaar?
Previous post

Voetbaloverzicht   

Next post

Onderzoekend leren op Obs De Stap

admin