Plan van aanpak permanente woningbouw Violierweg

Plan van aanpak permanente woningbouw Violierweg

Het college van B&W heeft op 8 juni jl. een plan van aanpak heeft vastgesteld om in de toekomst te komen tot permanente woningbouw op de locatie van de voormalige gemeentewerf aan het einde van de Violierweg. Op dit moment wordt daar de tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd.

Het plan van aanpak beperkt zich in de beginfase tot het opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp voor de locatie. Deze taak ligt in de huidige fase bij de gemeente, als eigenaar van de grond.

Om uiteindelijk tot een definitief bouwplan te komen wordt eerst een  traject doorlopen waarbij de raad en andere belanghebbenden, zoals de direct omwonenden, op verschillende momenten worden geraadpleegd en een (inhoudelijke) bijdrage kunnen leveren, aldus het college van B&W.

De daadwerkelijke uitvoering van het definitieve bouwplan – “de palen in de grond” – zal nog enkele jaren duren.

Het College heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd via een zogeheten raadsinformatiebrief. Deze brief plus het plan van aanpak kunt men inzien op www.landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl (11564-2023 RIB Plan van Aanpak stedenbouwkundig ontwerp Violierweg)