Plan: jeugdige statushouders in het voormalige Middelpunt

Plan: jeugdige statushouders in het voormalige Middelpunt

De gemeente Landsmeer is van plan jeugdige statushouders te huisvesten in het voormalige Middelpunt. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een zogenaamde raadsinformatiebrief.

Sinds de opening van de opvang van de Violierweg worden daar geen Oekraïense vluchtelingen meer opgevangen. Sindsdien staat de locatie leeg.

Landsmeer heeft, zoals iedere Nederlandse gemeente, een reguliere taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Statushouders zijn voormalige vluchtelingen die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te mogen blijven.

Het college zegt het oude Middelpunt ter beschikking te willen stellen aan het NIDOS, de voogdij- instelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor zogenoemde AMV’ers.

AMV staat voor alleenstaande minderjarige vreemdeling. Deze jongeren zijn bij aankomst in Nederland jonger dan 18 jaar en komen van buiten de Europese Unie (EU). Ze zijn naar Nederland gekomen zonder ouder(s) of verzorger(s) die over de jongere mogen beslissen.

De opvang betreft een zogeheten Kleinschalige Woongroep (KWG) van maximaal 12 personen. Dit houdt onder meer in dat het NIDOS zorgt voor 24-uurs begeleiding op de locatie.

De komende tijd worden de afspraken met het NIDOS nader uitgewerkt. Hierbij kunt u denken aan uitstroom naar regulier wonen, onderwijs en inburgering.

Op 3 november 19.00 vindt een inloopavond in het oude Middelpunt plaats om de bewoners nader te informeren. Iedereen is welkom.

Zodra er meer duidelijkheid is over de afspraken tussen Landsmeer en het NIDOS komt de gemeente met nieuwe informatie.