Oostzaan durft niet te kiezen

Oostzaan durft niet te kiezen

De gemeenteraad van Oostzaan is nog niet bereid een collegevoorstel te accepteren dat het aantal mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente wil inperken tot drie fusievarianten. Dat was de uitkomst van een drukbezochte gemeenteraadsvergadering op donderdagavond 14 maart.

De drie door het college voorgestelde mogelijkheden: fuseren met Amsterdam, Zaandam of het samengaan met Landsmeer en Wormerland. In alle gevallen zou dat betekenen dat Oostzaan ophoudt te bestaan als zelfstandige gemeente.

CDA en VVD wilden ook de optie van ambtelijke samenwerking met Landsmeer en Wormerland op tafel houden. Met andere woorden: streven naar het zelfstandig blijven van de gemeente. Daar ging een meerderheid van de raadsleden in mee.

De VVD ging zelfs zover een amendement in te dienen waarin werd voorgesteld de opties tot fusie met Amsterdam of Zaandam uit te sluiten. Dat haalde het niet.

VVD en CDA hechten veel waarde aan het behouden van de Oostzaanse identiteit. Een idee dat overigens ook leeft onder de inwoners.

Het feit dat de financiële positie van de gemeente Oostzaan uiterst wankel is en de dienstverlening hapert, terwijl volgens onderzoeken fusies met Amsterdam of Zaanstad verreweg het meeste voordeel opleveren, woog daar voor beide partijen kennelijk niet in voldoende mate tegenop.

De Oostzaanse keuze bepaalt ook het aantal opties voor Landsmeer. Samenwerking of samengaan van drie landelijke gemeenten: het kan dus allebei nog. En uiteraard staat voor zowel Landsmeer als Oostzaan de mogelijkheid van fusie met een grote gemeente ook nog open.

Eén ding is duidelijk: voor beide gemeenten begint de tijd te dringen. Zonder genoeg financiën en een adequate dienstverlening wordt de toestand er niet beter op.