Ontheffing voor bouw vijftien appartementen op perceel 42A en 44 in Purmerland

Ontheffing voor bouw vijftien appartementen op perceel 42A en 44 in Purmerland

De provincie Noord-Holland verleent ontheffing voor de bouw van 15 appartementen op het perceel Purmerland 42A-A en 44 in Landsmeer.

De locatie waar de 15 appartementen komen ligt in Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en MRA landelijk gebied. In BPL zijn nieuwe stedelijke ontwikkelingen uitgesloten en zijn andere ruimtelijke ontwikkelingen alleen mogelijk als daarbij de kernkwaliteiten niet worden aangetast. In MRA landelijk gebied zijn juist kleinschalige woningbouwontwikkelingen uitgesloten. De provincie geeft nu met het verlenen van de ontheffing groen licht voor de bouw.

Versterken groene en waterrijke karakter
Op het perceel Purmerland 42A-A staat het voormalige dorpshuis van Purmerland en op het perceel Purmerland 44 staat het voormalige brandweerhuisje van de gemeente. Het dorpshuis is sinds september 2019 gesloten vanwege ernstige veroudering. Het perceel is grotendeels geasfalteerd en er wordt geparkeerd. Ook zijn er naast het dorpshuis garageboxen aanwezig.

De bestaande bebouwing wordt grotendeels gesloopt en het asfalt wordt verwijderd. De provincie vraagt speciaal aandacht voor zicht op het landschap tussen de garages en de bestaande bebouwing van het dorpshuis, de positionering van het begin van een wandelroute en de inrichting van de openbare ruimte, waar een plek voor ontmoeting gecreëerd kan worden. Het aanwezige brandweerhuisje zou omgevormd kunnen worden tot een object dat de entree tot het gebied verbijzondert.