Online enquete van betrokken burger over bestuurlijke toekomst

Online enquete van betrokken burger over bestuurlijke toekomst

De politiek geïnteresseerde en betrokken Landsmeerder Edwin Bouwers heeft een online enquete opgesteld om de Landsmeerse mening over de politieke toekomst te peilen.

Hij is dit kleinschalig onderzoek op eigen initiatief gestart. Dit om aan te tonen dat een uitgebreidere vraagstelling met meerdere keuzes een beter beeld geeft dan een referendum waar vaak maar alleen met ‘voor’ of ‘tegen’ kan worden gestemd.

De vragen die langskomen zijn onder andere: Welke kernwaarden vindt u belangrijk (groen, verenigingen, veiligheid)? En met welke gemeenten wilt u wel, misschien of helemaal niet fuseren?

Het onderzoek is volgens Edwin Bouwers dusdanig opgesteld dat de keuze van de invuller meer gebalanceerd kan plaatsvinden.

De huidige uitvoering dient als test en demonstratie hoe een dergelijk ‘raadpleging’ zou kunnen worden uitgevoerd.

De enquete is al door een aantal mensen uitgevoerd. Iedereen kan dat nog doen tot en met aanstaande woensdag 20 maart, 12 uur. De uitslag wordt daarna direct aan alle invullers teruggekoppeld.

https://connect.praioritize.com/r/4e374636-60bc-4f19-8522-4135a15cf71e