Onderkomens voor Oekraïners in Twiske komen er voorlopig toch niet

Onderkomens voor Oekraïners in Twiske komen er voorlopig toch niet

De tijdelijke onderkomens voor Oekraïners in het Twiske komen er voorlopig toch niet. Provinciale Staten vindt dat de gemeente Oostzaan onvoldoende aantoont dat er geen alternatieve locaties te vinden zijn. Dat meldt vandaag het Noordhollands Dagblad.

Belangrijkste reden voor de Statenvergadering om niet blij te zijn met het Oostzaanse voorstel is dat de locatie – een voormalig sportveld tussen de sporthal en het kantoor van het recreatieschap – onderdeel vormt van een Natura 2000 gebied en het Natuurnetwerk Nederland.

In de vergadering van Provinciale Staten van gisteren kreeg het dagelijks bestuur van de provincie opdracht uit te zoeken of het Oostzaanse college voldoende heeft onderzocht of andere plekken niet mogelijk zijn. Onder meer het Landsmeerse statenlid Heidi Bouhlel (SP) uitte daar openlijk twijfels over.

Het dagelijks bestuur zal naar verwachting in de vergadering van 15 april advies uitbrengen.

Statenleden willen een lijst zien met alternatieve locaties en de argumenten waarom daar geen tijdelijke onderkomens kunnen worden neergezet.

De Oostzaanse zoektocht naar een geschikte locatie duurt inmiddels bijna twee jaar.