Nog steeds geen klimaatburgemeester voor Landsmeer

Nog steeds geen klimaatburgemeester voor Landsmeer

Al 110 Klimaatburgemeesters hebben zich aangemeld voor de Nationale Klimaatweek 2022. Maar in gemeente Landsmeer zoekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog een Klimaatburgemeester. Het Ministerie is op zoek naar iemand die vindt dat we met elkaar- burgers, bedrijven en de overheid- de strijd moeten aangaan tegen klimaatverandering. Iemand die al stappen heeft gezet om klimaatbewuster te leven, wonen, eten, consumeren of reizen; en dat graag uitdraagt.

Op 31 oktober start de tweede Nationale Klimaatweek, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In die week (die loopt t/m 6 november) vraagt het ministerie, net als tijdens de eerste editie in 2021, op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land gebeurt aan klimaatverbeteringen in de samenleving. Vorig jaar tijdens de NKW zetten maar liefst 142 Klimaatburgemeesters zich op hun eigen manier in om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en inspireerden zij Nederland om bewuster om te gaan met het klimaat. Voor deze editie is het ministerie nog op zoek naar een Klimaatburgemeester voor gemeente Landsmeer.

Een Klimaatburgemeester zet stappen om CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan door middel van een grote maatregel zijn of juist iets kleins. Bijvoorbeeld door minder energie te gebruiken, je huis goed te isoleren, het eten van minder vlees en zuivel, korter of koud te douchen of vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Een Klimaatburgemeester deelt zijn of haar verhaal in het eigen netwerk en organiseert een activiteit op 31 oktober (of andere dag tijdens de NKW) in de eigen gemeente, wijk of buurt om bewoners en omgeving in beweging te krijgen.

Ben jij de Klimaatburgemeester uit gemeente Landsmeer? Geef je dan snel op via: www.nkw2022.nl; daar kun je ook voorbeelden vinden van initiatieven van andere Klimaatburgemeesters. Na jouw aanmelding zoeken we naar mogelijkheden om jouw klimaatverhaal via de (lokale) media te delen. Ook kan de Klimaatburgemeester in gesprek met de echte burgemeester over wat er nog moet gebeuren om in jouw gemeente de klimaatdoelen te halen.

Bedrijven meld je ook aan!
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat roept niet alleen burgers op mee te doen aan de Nationale Klimaatweek. Ook organisaties – zogenaamde Klimaatsupporters – in Landsmeer en omgeving die zich inzetten voor het klimaat kunnen een bijdrage leveren, door te laten zien wat ze doen en daarmee anderen te inspireren. Van scholen tot mkb en van gemeenten tot energiebedrijven en brancheorganisaties. Hoe eerder we met z’n allen minder CO2 uitstoten en energie besparen, hoe beter het is voor ons allemaal. Helemaal nu onze energierekening is gestegen. Ook Klimaatsupporters kunnen zich aanmelden via www.nkw2022.nl.