Nieuwe aanvragen ontheffing inrijverbod niet meer gratis

Vanaf 1 januari 2021 zijn de kosteloze ontheffingen komen te vervallen. Dit betekent dat inwoners en bedrijven in de gemeente Landsmeer en mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner moeten betalen voor een nieuwe aanvraag van een ontheffing inrijverbod. De kosten bedragen
€ 10,- per aanvraag. Let op, bestaande heffingen blijven intact hiervoor hoeft niet betaald te worden.Vanaf 1 januari 2021 zijn de kosteloze ontheffingen komen te vervallen. Dit betekent dat inwoners en bedrijven in de gemeente Landsmeer en mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner moeten betalen voor een nieuwe aanvraag van een ontheffing inrijverbod. De kosten bedragen
€ 10,- per aanvraag. Let op, bestaande heffingen blijven intact hiervoor hoeft niet betaald te worden.