Moties raadpleging inwoners bestuurlijke toekomst halen het niet

Moties raadpleging inwoners bestuurlijke toekomst halen het niet

Al lange tijd wordt er in de gemeenteraad gesproken over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. 

Al vanaf dat de gemeenteraad in 2013 de Toekomstvisie voor de gemeente Landsmeer heeft vastgesteld, hebben de raad en het college diverse onderzoeken gedaan en gesprekken met de inwoners, ondernemers en met de regio gevoerd over de vraag: hoe kunnen we de noodzakelijke versterking toekomstbestendig regelen? En met wie? 

Mogelijkheden als ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie zijn onderzocht en besproken, en is een enquête onder de inwoners gehouden.

In mei 2019 heeft de Landsmeerse gemeenteraad besloten om een bestuurlijke fusie na te streven, in ieder geval met Waterland en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Maar inmiddels is duidelijk dat Waterland zelfstandig wil blijven en dit raadsbesluit niet uitvoerbaar is.

In oktober 2023 is een regiegroep bestuurlijke toekomst door de gemeenteraad aangesteld met het mandaat om vervolgstappen te zetten. 

Tijdens zijn ambtsbezoek op 23 november 2023 liet Commissaris van de Koning Arthur van Dijk aan de gemeenteraad weten, dat Landsmeer wel een plan B moet hebben.

Afgelopen donderdag (28 maart) stonden twee moties over de bestuurlijke toekomst op de agenda van de raadsvergadering. Eén van de PvdA (raadpleging) en één van Dorpsbelang (referendum).

De PvdA stelde een “Raadpleging inwoners voorkeur fusiepartner” voor. In eerste instantie gelijk met de verkiezing van het Europees Parlement op 6 juni 2024.

Volgens portefeuillehouder burgemeester Léon de Lange was dit gezien de korte voorbereidingstijd niet realiseerbaar. Hij bood wel direct een alternatief, namelijk de raadpleging gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 te houden.

Mark Jan Prins van de PvdA kon zich vinden in dit alternatief en verwerkte dit direct in zijn motie. Tijdens het debat bleek er echter geen meerderheid voor zijn motie te zijn, omdat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over reële en haalbare fusieopties. Voor hem reden om zijn motie in te trekken.

Daarna kwam Debby Mulder-Damme (Dorpsbelang) met een voorstel voor een “consultatief (niet bindend) raadplegend referendum met meerkeuzevragen”.

Deze motie werd door de portefeuillehouder burgemeester Léon de Lange ontraden. Volgens hem valt een uitslag van een meerkeuzereferendum heel lastig te duiden, wanneer er geen meerderheid is voor één variant. En een referendum kost geld en nergens in de motie wordt aangegeven wat de financiële dekking ervoor is. 

Tijdens de bespreking in de eerste termijn werd gelijk al duidelijk dat er voor deze motie nauwelijks draagvlak was. Dat bleek ook bij de stemming. Met 13 stemmen tegen en 2 voor werd deze motie verworpen.

Hoe het nu verder in dit inmiddels elf jaar oude dossier gaat en of er inderdaad aan een plan B gewerkt wordt, is niet bekend.