Montessorischool is het oneens met beoordeling ‘Zeer Zwak’

Montessorischool is het oneens met beoordeling ‘Zeer Zwak’

Het bestuur van de nbbs Montessori is het op verschillende punten oneens met het kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, dat in juni werd gepubliceerd. In het rapport werd de kwaliteit van het onderwijs op de Montessorischool als Zeer Zwak beoordeeld.

Als belangrijkste tekortkoming ziet de Inspectie dat informatie over de ontwikkeling van leerlingen onvoldoende geanalyseerd wordt. De school heeft daardoor volgens de Inspectie de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs niet in beeld. Daardoor kunnen geen passende verbetermaatregelen genomen worden.

De Inspectie constateerde onder meer dat “de instructies en lessen die we hebben gezien verschillen van kwaliteit en voornamelijk bestaan uit een leerling die individuele ‘lesjes’ krijgt van de groepsleerkracht om vervolgens de opdracht te kunnen maken. Tegelijk zien we ook dat er leerlingen zijn die onvoldoende instructie ontvangen.”

Als positieve punten worden overigens genoemd dat de leraren er in slagen een prettig pedagogisch klimaat te creëren tijdens de lessen en dat de school zorgdraagt voor een veilige omgeving voor de leerlingen.

De Montessorischool is nu onder verscherpt toezicht geplaatst. Het bestuur heeft opdracht gekregen verbetermaatregelen te nemen. Over een jaar volgt er een nieuw onderzoek. Als dan de kwaliteit nog steeds Zeer Zwak is, wordt de school bij de minister gemeld voor vervolgmaatregelen.

Het schoolbestuur herkent zich niet in de beoordeling Zeer Zwak, maar erkent dat verbetering nodig is in het maken van analyses van de leerlingen. Ook is men zich bewust van de verbeterpunten ten aanzien van didactisch handelen.

Het bestuur benadrukt echter dat de leerlingen van de school, ook na drie jaar voortgezet onderwijs, nog steeds op of boven het geadviseerde niveau presteren. Ook stelt het bestuur dat de Montessori-aanpak de leerlingen extra vaardigheden, zoals zelfstandigheid en plannen bijbrengt.

Niettemin krijgen de verbeterpunten de komende tijd de volledige aandacht van het docententeam, aldus het bestuur.  Men is vastberaden om de kwaliteit van het onderwijs aan de Montessorischool Landsmeer verder te verbeteren.