Mathijs van Beusekom (GroenLinks) tijdelijke vervanger van Maartje Greunsven in gemeenteraad

Mathijs van Beusekom (GroenLinks) tijdelijke vervanger van Maartje Greunsven in gemeenteraad

Maartje Greunsven (GroenLinks) heeft de voorzitter van de raad verzocht haar wegens ziekte tijdelijk ontslag te verlenen. Dit ontslag is op 23 juni 2023 verleend.

Raadsleden hebben de mogelijkheid om bij langdurige ziekte een verzoek tot tijdelijk ontslag in te dienen. In dat geval kan een tijdelijke opvolger worden benoemd. Een vervangingsperiode duurt zestien weken en kan (per zittingsperiode) maximaal drie keer worden verlengd.

Overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet werd Mathijs van Beusekom donderdagavond 29 juni benoemd tot raadslid, als tijdelijk vervanger van Maartje Greunsven. Hij werd beëdigd door D66-fractievoorzitter Mandy Elfferich, die burgemeester Léon de Lange verving als raadsvoorzitter.

Mathijs van Beusekom werd geboren op 25 september 1977 in Voorschoten. Hij studeerde hydrologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en woont sinds 2012 met zijn vriendin en twee jonge kinderen in Landsmeer. In het dagelijks leven werkt hij bij de gemeentes Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo aan water en klimaatadaptatie (bescherming tegen overlast door klimaatverandering).