Mandy Elfferich gaat niet voor wethoudersfunctie. Maar welke D66-er wel?

Mandy Elfferich gaat niet voor wethoudersfunctie. Maar welke D66-er wel?

In een gesprek met Ferdinand van Veen van WeekUp was fractievoorzitter Mandy Elfferich heel openhartig over haar eigen beweegredenen om zich niet opnieuw kandidaat te stellen voor een wethouderspost. Het zou voor haar carrière als juriste niet verstandig zijn om er opnieuw drie jaar uit te zijn. En samen in één college met haar partner Niels Bonenkamp is misschien ook iets te veel van goede.

Maar de andere wethouderskandidaten wilde Elfferich weinig tot niets kwijt. Hoewel de meeste kandidaten zelf tegenover de LOL hun kandidatuur al bevestigd hebben, vond de D66-fractievoorzitster het noemen van namen uit privacy-overwegingen niet gepast. Of de D66-kandidaat van binnen of van buiten komt, wilde ze ook niet zeggen.

Volgens Elfferich is het belangrijk dat een wethouder weet wat in het dorp leeft en speelt, maar een wethouder van buiten heeft ook voordelen.

Voordat de kandidaten aan de raad worden voorgedragen, moet eerst nog een integriteitstoets plaatsvinden. De kandidaten zullen over een week of twee definitief bekend zijn.

De raadsagenda die 4 maart werd gepubiceerd, zal besproken worden in een commissievergadering op 16 of 23 maart. Alle partijen kunnen dan hun licht erover laten schijnen.

Desgevraagd zei Elfferich dat ze denkt dat samenwerking van de coalitie met Lokaal Landsmeer (met 4 raadsleden de grootste fractie) goed mogelijk zal zijn. De uitnodiging van de LOL om koffie te drinken met fractieleider Axel Damme was daarbij behulpzaam. Met de raadsagenda en een open debat in de raad, zal er voor Lokaal Landsmeer best wel veel te halen zijn, denkt ze.