Maartje Greunsven en Axel Damme in Week-up over de coalitiebreuk

Maartje Greunsven en Axel Damme in Week-up over de coalitiebreuk

In het radioprogramma Week-up van de LOL sprak politiek verslaggever Ferdinand van Veen met Maartje Greunsven en Axel Damme, de fractievoorzitters van repectievelijk GroenLinks en Lokaal landsmeer. Het CDA en GroenLinks stapten uit de coalitie, met achterlating van de lokale partijen Lokaal Landsmeer en Positief Landsmeer.

Aanleiding tot het gesprek vormde de motie van wantrouwen die het het CDA en GroenLinks indienden en die leidde tot het aftreden van Lokaal Landsmeer-wethouder Marion Breij.

Een bijproduct was de scheuring, die optrad in GroenLinks. Ine van Brenk stapte niet alleen uit de fractie, maar – na dertig jaar lidmaatschap – ook uit de partij.

Concrete aanleiding was volgens haar een mail van GroenLinks-wethouder Jacobien van Boeijen, die ze in de ochtend van de 22e ontving en waarin Van Boeijen liet weten dat er naar haar verwachting geen motie van wantrouwen zou komen. Dat gebeurde dus wel, waardoor Van Brenk zich volledig op het verkeerde been gezet voelde.

Maartje Greunsven zei dat de zaak escaleerde tijdens het besloten deel van de raadsvergadering. Daarom vond GroenLinks het nodig de motie te steunen. “Voor ons was het toen klaar.”

Volgens Greunsven ging het onder andere over een plan te gaan bouwen aan de overkant van de Nieuwe Gouw, waar ook een stuk grond van Marion Breij ligt. “Er was in de coalitieonderhandelingen een harde afspraak gemaakt daar niet te gaan bouwen. Nu bleek dat er toch plannen waren, voelden wij ons niet meer serieus genomen als coalitiepartner.”

Volgens Damme staat Lokaal Landsmeer ook nog steeds achter de afspraak niet te bouwen op die plek. Hij beschreef hoe tijdens het besloten gedeelte de aanwezigen “steeds hoger in hun emotie” kwamen te zitten. “Mensen worden gewoon weggezet”, zo vond hij.

Het bleef echter allemaal wat cryptisch, omdat de raadsleden niet in detail konden spreken over wat zich in beslotenheid had afgespeeld.

Over de vraag of de overgebleven leden van het college moesten aftreden of niet, waren de meningen verdeeld. Greunsven vond dat het college in elk geval demissionair moest blijven doorregeren totdat een nieuwe coalitie was gevormd.

Damme: “De coalitie is gevallen. En als er geen coalitie meer is, moet het college opstappen.”