LOL-poll: Landsmeerders verdeeld over “groene” gemeente of Amsterdam

LOL-poll: Landsmeerders verdeeld over “groene” gemeente of Amsterdam

Een fusie met Purmerend heeft weinig draagvlak heeft onder de Landsmeerders. Dat was de meest de meest duidelijke uitslag van de poll, die de LOL in december hield en waarvan de uitslag op 1 januari bekend werd gemaakt tijdens de LOL-nieuwjaarsreceptie. Van de 364 respondenten  stemde maar 13 procent voor deze optie.

De andere opties, Amsterdam of een of meer “groene” gemeenten, waren nagenoeg even populair. Amsterdam haalde 43% en de “groene” variant 45% van de stemmen. Gezien het aantal respondenten op de totale bevolking kende de LOL-poll een foutmarge van ongeveer 5%, waardoor aan de 2% verschil tussen beide opties weinig waarde kan worden toegekend.

Maar het resultaat kwam redelijk overeen met de resultaten van de peiling die de gemeente enige jaren geleden hield. Alleen was toen het bijzondere dat op elke groene gemeente apart gestemd kon worden, maar de stemmen voor groen uiteindelijk bij elkaar opgeteld werden. Dat gaf destijds een wat vertekend beeld.

Op de foto: bezoekers van de LOL-nieuwjaarsreceptie luisteren naar het bekend maken van de uitslag.