Landsmeerse straten mogen voortaan weer naar personen vernoemd worden

Landsmeerse straten mogen voortaan weer naar personen vernoemd worden

De gemeente Landsmeer heeft nieuwe regels opgesteld voor het vaststellen van nieuwe straatnamen. De belangrijkste wijziging is dat er binnenkort weer straten vernoemd mogen worden naar personen. In 2007 besloot het toenmalige college daar een eind aan te maken, omdat men bang was voor ingewikkelde discussies over wie wel en wie niet via een straatnaam vereeuwigd mag worden.

Maar nu zijn daarvoor kriteria vastgesteld. Zo moet een persoon minstens tien jaar overleden zijn en moet de straat passen bij de status van de persoon waarnaar deze genoemd is. Het gaat bijvoorbeeld niet aan om een groot staatsman of -vrouw te eren met een naambordje in een steeg.

Verder moeten te vernoemen personen van ‘buitengewone maatschappelijke, culturele of sociale betekenis’ zijn; plaatselijk, regionaal, nationaal of internationaal. Ook is het niet de bedoeling dat de persoon een ‘ongunstig verleden’ heeft, moet de vernoeming ‘breed gedragen’ worden en met instemming van de naaste familie vastgesteld.

De Oudheidkundige Vereniging Landsmeer wordt ingeschakeld om deze zaken te onderzoeken. Ze brengt advies uit aan de Straatnamencommissie, die op haar beurt weer het College van B&W adviseert.

In het algemeen moeten straatnamen niet eenvoudig te verbasteren zijn, of een onbetamelijke dubbele betekenis hebben.

Een fraai voorbeeld van mogelijke verwarring vormt de Calkoenstraat, gelegen in een buurt waarin alle straten vogelnamen dragen. Maar kan ook genoemd zijn naar de heer H.J. Calkoen, die vier jaar burgemeester van Landsmeer was tussen 1879 en 1883. Wie weet het?