Landsmeerse oppositie slijpt de messen

Van links naar rechts: Mark Jan Prins, Mandy Elferich en Niels Bonenkamp

‘Ik wil niet te zuur klinken, hoor’, zegt ex-D66-wethouder Mandy Elfferich, ‘maar het coalitieakkoord bevat nogal wat zaken die holle frasen zijn als er geen uitvoering aan wordt gegeven. Er staat bijvoorbeeld dat men transparant en bereikbaar wil zijn, maar daar is de afgelopen maanden nog niets van gebleken.’

Samen met VVD-fractievoorzitter Niels Bonenkamp en PvdA-raadslid Mark Jan Prins is Elfferich aangeschoven bij presentator Gert Huizinga in het LOL-programma Week-up. Het is zondagmorgen, maar de kersverse oppositieleden zijn helemaal wakker.

‘Veel van wat als eigen punten worden gepresenteerd, zijn in wezen het gevolg van landelijk beleid’, vult Niels Bonenkamp aan. ‘Neem nu het voornemen om vijftig procent van de beschikbare huurwoningen aan eigen inwoners toe te wijzen. Dat mogelijk maken is een wetsvoorstel van Minister de Jonge dat nu bij de Raad van State ligt. En geen verdienste van deze coalitie. Zo worden ook veel woningbouwprojecten genoemd die al lang in de pijplijn zitten.’

‘De vraag is hoe men de meer dan 180 opdrachten aan het College gaat realiseren’, vervolgt Bonenkamp. ‘Want zoals de coalitiepartijen zelf ook aangeven: het hangt ervan af in hoeverre er geld is. Wat als dat er niet komt? Het wordt interessant te zien hoe de coalitiepartijen en het college zich dan tot elkaar gaan verhouden en hoe stabiel het geheel blijft.’

PvdA-voorman Mark Jan Prins vindt dat ook: ‘Je kunt als partij denken dat je iets binnengehaald hebt, maar dat wordt nog maar de vraag als er geen financiering blijkt te zijn om jouw punt te betalen. Daar gaan wij als PvdA heel goed op letten.’

Het is duidelijk dat Prins daarbij aan GroenLinks denkt, de partij waarmee de PvdA een samenwerking is aangegaan, maar die nu in het kamp van de lokale partijen en het CDA terecht is gekomen.

‘Onze samenwerking is geen lijstverbinding’, benadrukt Prins. ‘Als PvdA zullen we een GroenLinks-wethouder in principe steunen, maar het kan ook moeilijk worden de samenwerking in stand te houden.’

De drie partijen zijn alle op een bepaald moment uit het formatieproces gestapt. Heeft Mandy Elfferich daar nu misschien spijt van? Het programma geeft de D66-fractieleider daartoe geen aanleiding. Het proces dat ertoe leidde evenmin.

‘De procesgang was van boven af opgelegd en niet transparant’, zegt Elfferich. ‘We hebben de laatste decennia in Landsmeer stappen gemaakt naar meer openheid in de politiek – maar deze gang van zaken was een enorme stap terug. Ik vind dat erg jammer.’

Ook de huidige manier van werken roept wrevel op. Elfferich: ‘Het is al een paar keer voorgekomen dat de raadsvergadering geschorst werd, omdat de coalitiepartijen in een achterkamertje onderling willen overleggen. Straks wordt op 14 juli het akkoord toegelicht aan de Raad en dan krijgt elke partij drie minuten om een reactie te geven op een buitengewoon lijvig stuk. Terwijl er ongelofelijk veel vragen en punten zijn waarover je van gedachten zou willen wisselen.’

De wijze waarop de nieuwe coalitie te werk gaat, valt bij de oppositie dus duidelijk niet in goede aarde. Hoewel de drie partijaanvoerders zeker ook punten herkennen die op hun eigen lijstje stonden, is de welwillendheid even weg nu. De messen lijken geslepen te worden.

Mark Jan Prins: ‘Er zitten straks vijf ex-wethouders in de gemeenteraad die het klappen van de zweep kennen. Ik zou zeggen: nieuwe wethouders, maak je borst maar nat.’