Landsmeerse ondernemingen schieten tekort bij brandveiligheid en milieuregels

Landsmeerse ondernemingen schieten tekort bij brandveiligheid en milieuregels

Op dinsdag 2 april controleerde gemeente Landsmeer, samen met de Politie en Omgevingsdienst IJmond, twee bedrijventerreinen in de gemeente. Een groot aantal ondernemingen bleek tekort te schieten op het gebied van brandveiligheid en milieuregels. De betrokken bedrijven krijgen uiterlijk vier weken de tijd om de misstanden te herstellen.

Brandveiligheid en het veilig opslaan van stoffen
Bij een groot deel van de gecontroleerde bedrijven ontbraken er brandblussers of waren de brandblussers niet gekeurd. Daarnaast waren er overtredingen op het gebied van milieu, zoals het niet goed opslaan van gevaarlijke stoffen.

Léon de Lange: ‘Gelukkig houden de meeste ondernemers en inwoners zich aan de regels. Voor hen is het belangrijk om te zien dat er wordt gehandhaafd. Ik hecht veel waarde aan een gezond en veilig ondernemersklimaat. Dat betekent dat wij actief optreden en ondernemers bewust maken van de risico’s op gebied van brandveiligheid en milieu.’

Integrale aanpak
De gemeente voert een aantal keer per jaar een integrale controle uit, samen met de Politie en Omgevingsdienst IJmond. Ondermijning is een gemeentegrens-overstijgend probleem en vraagt om een integrale aanpak. Met deze gezamenlijke aanpak worden mogelijke illegale activiteiten op bedrijventerreinen teruggedrongen en worden ondernemers bewust gemaakt van de risico’s op gebied van ondermijning. Bedrijventerreinen worden daarmee veiliger en economisch aantrekkelijker.

Melden
Burgemeester Léon de Lange benadrukt dat het belangrijk is om vermoedens van onveilige (werk)situaties of illegale activiteiten te melden. Dit kan door melding te maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000 of via het online formuliier op Meld Misdaad Anoniem. Ook bij de gemeente kunt u te allen tijde vermoedens of signalen van ondermijning melden of zaken waarvan u denkt: dit klopt niet. U kunt dat doen via e-mail.