Landsmeerders krijgen een derde rolcontainer en een gechipte deksel

Landsmeerders krijgen een derde rolcontainer en een gechipte deksel

De gemeente Landsmeer geeft dit najaar uitvoering aan een nieuw afvalbeleid. Daarmee kan volgens de gemeente een betere scheiding van afvalsoorten gerealiseerd worden.

In november 2022 ontvangen de laagbouwwoningen een nieuwe rolcontainer voor restafval en plastic, metaal en drankverpakkingen. De grijze restafvalcontainer die deze woningen op dit moment hebben, wordt dan de rolcontainer voor oud papier en karton. Hiervoor krijgt deze container een blauwe deksel. Daarin zit een chip, die aangeeft bij welk adres de bak hoort. Het is hierdoor niet meer mogelijk om meerdere bakken voor één adres aan te bieden.

In november zullen de nieuwe containers worden geleverd en wordt de bestaande restafvalcontainer omgedekseld. De bewoners ontvangen hierover van te voren een informatiebrief. Daarin staat precies wanneer dit gebeurt en wat de bezitters daarvoor moet doen.

Met vragen over rolcontainer(s) kunnen Landsmeerders contact opnemen met het gratis informatienummer van het afvalverwerkingsbedrijfs Remondis, 0800-400 2050.