Landsmeer zet de deur weer op een kier voor evenementen in het Twiske

Landsmeer zet de deur weer op een kier voor evenementen in het Twiske

Komen er toch weer festivals in het Landsmeerse gedeelte van het Twiske?

In de raadsvergadering van 29 juni werd gesproken over een uitnodiging van het Recreatieschap Twiske-Waterland om een zienswijze in te dienen op hun begrotingen voor 2023 en 2024. Het Landsmeerse college stelde voor om van deze mogelijkheid af te zien, maar via een amendement lieten D66, VVD, GroenLinks en Lokaal Landsmeer weten dat geen goed idee te vinden.

Zij stelden voor om de zin ‘Wij laten u hierbij weten dat de gemeenteraad van Landsmeer heeft besloten geen zienswijze af te geven’ te wijzigen in: ‘Dankzij de gemeenschappelijke regeling kan het prachtige Twiske worden onderhouden. Wij vinden de meerjarige financiële positie van het recreatieschap zorgelijk. Als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling zullen we met u het gesprek voeren om mee te denken over de verdienmogelijkheden, waaronder de mogelijkheden voor evenementen in het Twiske die passen in de omgeving.’

Achtergrond vormde het eerdere besluit van de gemeenteraad om in het Landsmeerse deel van Het Twiske geen grootschalige muziekfestivals meer toe te staan, omdat dit schadelijk zou zijn voor de natuur. Het Recreatieschap denkt hierdoor 81.000 euro aan inkomsten mis te lopen. Een aantal deelnemende gemeenten is hierdoor not amused en zij steken hun misprijzen niet onder stoelen of banken. Op een populariteitsprijs maakt Landsmeer voorlopig weinig kans.

Dat baart de indieners van het amendement kennelijk zorgen. ‘We willen een fatsoenlijke partner zijn’, aldus indienster Annet Schelling van D66. Vandaar dat nu toch weer een opening geboden wordt om evenementen te organiseren, al moeten deze wel passen in de omgeving.

Maar wat betekent dat laatste nu precies, vroegen Ine van Brenk (fractie Van Brenk) en André La Fontaine (Positief Landsmeer) zich af. Duizend, vijfduizend, tienduizend bezoekers? Waar ligt de grens voor wat we acceptabel vinden in een Natura 2000-gebied?

‘Een knieval, dit amendement,’ vond La Fontaine. Van Brenk: ‘Laat de burgemeester als portefeuillehouder eerst maar eens een evenementenbeleid formuleren, zodat we weten waarover we het hebben’.

Van Brenk en La Fontaine stemden dus tegen, maar het amendement werd met acht van de tien stemmen vóór aangenomen. Landsmeer heeft de deur voor de organisatie van evenementen dus weer op een kier gezet.

Waar het nu om gaat, is de vraag: wat voor evenementen passen er in de omgeving? Daarop had niemand donderdagavond een duidelijk antwoord.