Landsmeer hield in 2022 een miljoen over

Landsmeer hield in 2022 een miljoen over

Het Jaarverslag 2022 van de gemeente Landsmeer laat een overschot zien van ruim 1 miljoen euro. Het overschot wordt, na vaststelling door de gemeenteraad, aan de algemene reserve toegevoegd.

“Enerzijds is het natuurlijk erg prettig als je de Algemene Reserve kunt versterken, want dat is hard nodig. Anderzijds moeten we ons wel realiseren dat de oorzaak onder ander is dat er plannen niet konden worden uitgevoerd, omdat wij in een verkiezingsjaar zaten. Daardoor stonden bestuurlijke initiatieven maandenlang op een laag pitje”. Aldus wethouder Bas ten Have, die Financiën in zijn portefeuille heeft.

Behalve het overschot heeft het college ook al geld opzij gezet in een zogenaamde ‘bestemmingsreserve’ voor het 700-jarig bestaan van Landsmeer en voor wat kleinere eenmalige activiteiten. Daardoor ontstaat er wat extra ruimte in de begroting.

Nieuwe ambities staan in het collegeprogramma dat binnenkort samen met de Perspectiefnota 2024 (ofwel de vooruitblik voor de komende jaren) aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

Het Jaarverslag 2022  wordt in de commissievergadering van 6 juli 2023 besproken, waarna het Jaarverslag op de agenda staat van de gemeenteraad van 13 juli 2023. De gemeenteraad neemt dan een definitief besluit. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad live volgen via https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/