Landsmeer heeft weer drie wethouders

Landsmeer heeft weer drie wethouders

Tijdens de bijzondere raadsvergadering van maandagavond 3 april 2023 zijn Niels Bonenkamp (VVD) en Bas ten Have (D’66) als nieuwe wethouders benoemd en beëdigd.

Jacobien van Boeijen (GroenLinks) blijft aan als wethouder en hoefde niet opnieuw benoemd te worden.

Nu Landsmeer weer een voltallig College heeft kan er weer vaart gemaakt worden. Dit zal aan de hand van de eerder op die avond gepresenteerde samenwerkingsagenda, opgesteld door D’66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA, moeten gebeuren.

Na afloop van de vergadering, waarin Alexander Bakker (VVD) als vervanger van Niels Bonenkamp tot de raad is toegelaten, spraken wij kort met de drie wethouders.